Naamloos document
DEDEMSVAARTAC.NL
Code Blauw / AVG


Wij willen binnen onze vereniging een sfeer creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Om dit te realiseren hebben wij omgangsregels opgesteld. Deze zijn:

  • Wij hebben respect voor elkaar
  • Wij laten iedereen in zijn waarde
  • Schelden of pesten wordt niet geaccepteerd
  • Wij zorgen voor een veilige omgeving
  • Wij spreken elkaar hierop aan

Gedragscode en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Onze vrijwilligers die regelmatig contact hebben met onze zwemmers onderschrijven de door Dedemsvaart AC vastgestelde gedragsregels. Deze gedragsregels zijn in een gedragscode vastgelegd. De bestuursleden en de trainers dienen deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaren zij dat zij de gedragscode kennen en volgens deze gedragscode zullen handelen.

Klik hier om het gedragsregels document te openen.

Van deze personen willen wij ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) ontvangen. Daarnaast zullen voor de vrijwilligers die tijdens activiteiten van de zwemvereniging aanwezig zijn en waarbij een overnachting noodzakelijk is een VOG verklaring verplicht aangevraagd worden. De vereniging zal het initiatief voor de aanvraag van een (gratis) VOG verklaring nemen.

Vertrouwenspersoon

Zit je met een probleem dat je niet kunt bespreken met een trainer of met een bestuurslid, voel jij je onheus bejegend of ben jij (seksueel) lastig gevallen?

Voor deze situaties hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Eric IJzebrink. Eric heeft geen rol binnen onze vereniging, maar kent de zwemsport goed. Alles wat je met Eric bespreekt blijft tussen jou en Eric. Alleen jullie samen besluiten of, en hoe anderen worden ingeschakeld.

Je kunt contact opnemen met de Eric door een mail te sturen naar Vertrouwenspersoon

Eric zal dan zo spoedig mogelijk contact met jou opnemen.

Naamloos document