Naamloos document
DEDEMSVAARTAC.NL
Vrijwilligers

De zwemvereniging kan niet zonder vrijwilligers. Om alles binnen de vereniging goed te laten verlopen en de continuiteit binnen de zwemvereniging te garanderen, is het noodzakelijk voldoende vrijwilligers te hebben. Dit geldt voor zowel de wedstrijden, activiteiten als het dagelijkse bestuur. Het is van belang dat er voldoende mensen zijn die de verschillende taken invullen. Wij zijn er van overtuigd dat de vereniging ook uw talenten kan gebruiken. Schroom niet om aan te geven waar uw talenten liggen en neem contact op met het bestuur

Vrijwilligerstaken

Tijdens de wedstrijden zijn de volgende vrijwilligers nodig:

 • Coaches/Trainers
 • Starter
 • Scheidsrechter
 • Kamprechters
 • Klokkers
 • Juryleden
 • Speaker
 • Kaartjes ophalers
 • Catering officials

Voor de coördinatie buiten de wedstrijden om:

 • Bestuursleden
 • Recreatiecommissie (ZFT)
 • Kledingcommissie
 • Sponsorcommissie
 • Ledenwerfcommissie
 • Wedstrijdinschrijving
 • Coördinatoren van het vervoer
 • Coördinator van de officials
 • Kampleiding
 • Kookouders

Zoals u gelezen hebt zijn er veel taken die uitgevoerd moeten worden om de zwemvereniging draaiende te houden. Wij gaan er vanuit dat u zich geroepen voelt om ook een vrijwilligerstaak op u te nemen!

Code Blauw

Wij willen binnen onze vereniging een sfeer creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Om dit te realiseren hebben wij omgangsregels opgesteld. Deze zijn:

 • Wij hebben respect voor elkaar
 • Wij laten iedereen in zijn waarde
 • Schelden of pesten wordt niet geaccepteerd
 • Wij zorgen voor een veilige omgeving
 • Wij spreken elkaar hierop aan

Gedragscode en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Onze vrijwilligers die regelmatig contact hebben met onze zwemmers onderschrijven de door Dedemsvaart AC vastgestelde gedragsregels. Deze gedragsregels zijn in een gedragscode vastgelegd. De bestuursleden en de trainers dienen deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaren zij dat zij de gedragscode kennen en volgens deze gedragscode zullen handelen.

Klik hier om het gedragsregels document te openen.

Van deze personen willen wij ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) ontvangen. Daarnaast zullen voor de vrijwilligers die tijdens activiteiten van de zwemvereniging aanwezig zijn en waarbij een overnachting noodzakelijk is een VOG verklaring verplicht aangevraagd worden. De vereniging zal het initiatief voor de aanvraag van een (gratis) VOG verklaring nemen.

Vertrouwenspersoon

Zit je met een probleem dat je niet kunt bespreken met een trainer of met een bestuurslid, voel jij je onheus bejegend of ben jij (seksueel) lastig gevallen?

Voor deze situaties hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Eric IJzebrink. Eric heeft geen rol binnen onze vereniging, maar kent de zwemsport goed. Alles wat je met Eric bespreekt blijft tussen jou en Eric. Alleen jullie samen besluiten of, en hoe anderen worden ingeschakeld.

Je kunt contact opnemen met de Eric door een mail te sturen naar de Vertrouwenspersoon

Eric zal dan zo spoedig mogelijk contact met jou opnemen.

Vacatures

Op dit moment hebben we de volgende vacatures open staan:

 • Catering tijdens thuis wedstrijden
 • ZFT lid
 • Trainers
 • Officials
 • Wedstrijdsecretariaat

Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden voor andere taken binnen de vereniging, er zal dan overleg met u plaatsvinden welke taak het beste bij u past.

Sponsor Commissie

De sponsorcommissie moet er voor zorgen dat de sponsoring binnen de vereniging een goede vaste basis krijgt en houdt. Enerzijds om de contributie zo laag mogelijk te houden en anderzijds om bedrijven te interesseren om zich te verbinden aan Dedemsvaart AC en de zwemsport. Lijkt jou dit leuk of heb je nog vragen, geef dit dan door aan onze Sponsor Commissie

Naamloos document