DEDEMSVAARTAC.NL
DAC
Disclaimer

Deze Internet site wordt u aangeboden door DedemsvaartAC (DAC). Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.dedemsvaartac.nl) rust auteursrecht. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. DAC zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

DAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.dedemsvaartac.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.dedemsvaartac.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij DAC geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan DAC toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door DAC vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is DAC daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. .

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adres- gegevens). Hierbij hanteert DAC de richtlijnen zoals die in de Wet Persoonsregistratie zijn vastgelegd. .

Alle gegevens die u stuurt naar DAC dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. DAC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk moment naar eigen inzicht te wijzigen. .

Er worden tijdens wedstrijden en andere evenementen door DAC fotografen, foto's gemaakt. DAC behoudt zich het recht voor om deze foto's te gebruiken om de DAC site en social media aantrekkelijker te maken. Tevens worden deze foto's in de vorm van foto albums op de DAC site getoond. Een ieder die het niet eens is met deze handelswijze kan via het sturen van een mail bezwaar maken tegen de geplaatste foto (s) waar hij / zij op staat. De mail mag gericht worden aan het secretariaat.

Activiteiten

© Zwemvereniging Dedemsvaart AC, alle rechten voorbehouden.